Resedokument inom EU

Resehandlingar för EU-medborgare

Inom Schengenområdet

Medborgare i de s.k Schengenländerna behöver förutom i vissa undantag inte visa upp id eller pass för inresa till ett annat Schengenland.
För information om vilka länder som inkluderas av Schengenområdet följ länk: https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/. Det kan känns frestande att resa helt anonymt bara för att det är ens rättighet i dessa fall men det är av vikt att ha en möjlighet att styrka sin identitet för det fall att du ska flyga eller om du blir stoppad i tullen eller av polis.

En giltig resehandling i detta fall utgörs av en id-handling upprättad av nationella myndigheter såsom ett id-kort eller ett pass. Körkort eller andra tjänstekort upprättade av svenska myndigheter utgör inte en giltig resehandling. VIP-kortet på Riche eller andra attraktiva medlemskort gör sig dessvärre i detta sammanhanget inte heller besvär.

Medlemsländerna i Schengen får under särskilda omständigheter införa tillfälliga gränskontroller då en giltig resehandling ska uppvisas även för medborgare i Schengenländerna. För att se ifall om detta inverkar på din resa vänligen se lista över de länder med tillfälliga gränskontroller här:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en.

Inom EU men utanför Schengenområdet

För de EU-länder som inte inkluderas av Schengenavtalet vilka i dagsläget utgörs av Storbritannien, Irland, Rumänien, Cypern, Kroatien och Bulgarien krävs ett giltigt pass eller id-kort.