Checklista reseförsäkring och sjukvård

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för ERV.


1. Reseförsäkring

Det är inte alltid det lättaste att förstå vilken reseförsäkring som du sannolikt skulle behöva om det händer något på din resa. Givetvis ska denna anpassas efter syftet med resan, är det för att swinga golfklubban på Mallis, shoppa i Tokyo, eller bestiga ett större berg med okänd strapats som du beger dig ut i världen? Vidare är det relevant att veta hur länge du ska vara borta samt vilka som ska åka.

Din hemförsäkring

Samtliga hemförsäkringar rymmer en reseförsäkring som täcker de vanligaste situationerna som kan uppstå under din resa och är gällande i 45 dagar. Utifrån dessa två kriterier kan du behöva utöka din försäkring till ett större täckningsområde eller för en längre tid. Viktigt att tillägga är att för det fall du inte har en hemförsäkring kan du teckna en reseförsäkring separat.

Saknar du reseskydd i din hemförsäkring eller ska vara borta i mer än 45 dagar – köp ERVs Reseförsäkring

Lathund – vad täcker en reseförsäkring?

Det finns olika skyddsområden som din reseförsäkring kan komma att täcka vid din resa.h

 1. Om du blir sjuk/råkar ut för en olycka
 2. Du missar din avresa
 3. Ditt bagage kommer fel
 4. Flyget är försenat
 5. Självriskskydd om något händer hemma
 6. Reducerad självrisk om något händer ditt hyrda fordon i utlandet
 7. Plötsligt reseavbrott på grund av omständighet hemma
 8. Ansvarsförsäkring,
 9. Överfall och övrigt rättsskydd
 10. Om något händer med ditt bagage eller utrustning
 11. Evakuering vid Force Majeure, här utgår försäkringsbolagen från ”UD avråder för att veta när en evakueringssituation kan uppstå. Länk till UD: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
 12. Speciella omständigheter – om du exempelvis är gammal eller gravid, eller resan i övrigt kräver en tilläggsförsäkring.
  Mer information hittar du här!


2 Försäkringsbevis & servicekort/utlandsresekort

Om något skulle hända när du är ute och reser är det av vikt att du kan visa att du har en giltig försäkring hemifrån, ett försäkringsbevis av ditt försäkringsbolag.

Vidare kan du beställa ett servicekort där du snabbt får tillgång till viktiga detaljer om din reseförsäkrings villkor samt information om hur du ska göra om du blir sjuk eller behöver komma i kontakt med larmcentral.

3. EU-kortet

EU-kortet ger dig rätt till sjukvård under vissa omständigheter när du vistas i ett annat EU/EES – land eller Schweiz. Kraven är att den vårdgivare som ger dig sjukvård är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet samt att ditt tillstånd gör att vården inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är inte bara akutvård som avses utan även vård som krävs till följd av kronisk sjukdom. EU – kortet säkerställer att du betalar lika mycket för din vård som medborgarna i ditt vistelseland i EU. I vissa länder kan du komma att betala hela vårdkostnaden för att i ett andra led söka ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassa. Ersättning för hemresor med exempelvis ambulansflyg täcks av din privata reseförsäkring. Extrakostnader i samband med hemresa kan i vissa fall täckas av ett avtal som finns mellan de nordiska länderna.

Hos Försäkringskassan beställer du ditt EU-kort. Det kan ta upp till tio dagar att få ett sådant så var ute i god tid. Samtliga familjemedlemmar måste ha ett eget kort. Du beställer ditt EU-kort här.

För det fall att du inte har ditt EU-kort tillgängligt under din resa kan du kontakta Försäkringskassa för ett provisoriskt intyg. Vidare kan du välja att betala hela vårdkostnaden själv samt ansöka om ersättning efter din resa hos Försäkringskassan.

4. Vaccinationer och mediciner

Ditt resmål kan innebära att du måste utöka ditt vaccinationsskydd. För mer information om vilket vaccination som rekommenderas på ditt resmål då vaccinationsbehovet varierar mellan länder och regioner och när du åker. För att få en uppdaterad rekomendation se här: https://vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/landrek_world.html

Dubbelkolla även att du får med dig de mediciner du tar kontinuerligt och om du är kroniskt sjuk är det viktig att du gör en medicinskt förhandsbedömning så du får rätt försäkringsskydd.