Checklista – säkerhet

7. Läget i landet

Hur ser situationen ut i landet för ditt resmål? Är det en politiskt orolig situation som pågår som kan inverka på din vistelse. Ligger destinationen utsatt vad gäller klimat , miljö eller från andra säkerhetsaspekter. Vad gäller föda och vatten har vi en hög standard generellt vilket kan behöva anpassas till resmålet. För mer information se UD:s hemsida :https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/.

8. Anmälan till Svensklistan

Till UD går det att lämna sina kontaktuppgifter till Svensklistan där de finns tillgängliga om UD behöver få kontakt med dig i samband med en större krissituation i vistelselandet. Uppgifterna upprättas och förvaras hos UD under den period du själv anger och tas sedan bort. Svensklistan finner du här: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/.

9. Säkerhetslista och kopior

För det fall du blir av med viktiga uppgifter under din resa är det bra att ha en säkerhetslista där du upprättar och förvarar de uppgifter som är av stor vikt för dig under resan. Förslagsvis kan du ta med dig ett exemplar av uppgifterna och förvara på annat ställe än originalen samt även lämna en kopia till nära anhörig i hemlandet.

Kopia

  • Kopia på id-handlingar såsom pass, id-kort och internationellt körkort
  • Resebiljett
  • EU-kortet

Skriva ner

  • PUK-koden för simkort
  • Kontokortsnummer
  • Försäkringsnummer
  • Serienummer på värdefulla elektroniska saker